Џејмс Ват и његово доба у е-окружењу академског библиотекарства Србије

У петак, 23. августа 2019. у 12 часова, биће отворена изложба у Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић“ у Београду под насловом „Џејмс Ват и његово доба у е-окружењу академског библиотекарства Србије: 200 година од смрти великана“

Етничко чишћење: Генеза концепта

Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ и Институт за савремену историју вас позивају на разговор о књизи др Владимира Петровића
Етничко чишћење: Генеза концепта
у петак, 23.08.2019.године у 19 часова.

Нова е-учионица

Јавна набавка 2/2019 Набавка сервера

Нова е-учионица

У поступку јавне набавке мале вредности број 2/2019 „Набавка сервера за Универзитетску библиотеку „Светозар Марковић“ у Београду, Булевар краља Александра број 71″, позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци добара.

Џејмс Ват и његово доба у е-окружењу академског библиотекарства Србије

У петак, 23. августа 2019. у 12 часова, биће отворена изложба у Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић“ у Београду под насловом „Џејмс Ват и његово доба у е-окружењу академског библиотекарства Србије: 200 година од смрти великана“

Етничко чишћење: Генеза концепта

Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ и Институт за савремену историју вас позивају на разговор о књизи др Владимира Петровића
Етничко чишћење: Генеза концепта
у петак, 23.08.2019.године у 19 часова.

Нова е-учионица

Јавна набавка 2/2019 Набавка сервера

Нова е-учионица

У поступку јавне набавке мале вредности број 2/2019 „Набавка сервера за Универзитетску библиотеку „Светозар Марковић“ у Београду, Булевар краља Александра број 71″, позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци добара.